Vitajte na našej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Empat, indigo, krištáľ a dúha – čo to je , ako sa to prejavuje a ako spolu súvisia?

Zdieľať na sociálnych sieťach

Vyzerá to tak, že empatia je naozaj len ďalšia zo schopností ako hmat, čuch , sluch len sa ju učíme používať a tým sa stávať naozaj jednotou.. Keďže sme sa všetci prišli na zem učiť a vyvíjať, nemali by sme zastavovať vo svojom vývoji ani v prípade...

Empat –  týmto názvom označujeme ľudí ktorí sú schopní empatického cítenia.

Empatia je schopnosť vcítiť sa.  Empati – a ich empatia je schopnosť vcítiť sa a prebrať celé vzorce správania a pocitov bez toho, aby sa o to akokoľvek snažili. Empat je schopný vcítiť pocit, bolesť, myšlienku ale aj celý vzorec správania, či vzťahov. Empat môže zachytiť pocity nie len toho kto je nablízku, ale aj niekoho kto na neho myslí. Preto sa môže spájať aj s telepatiou. Avšak empat si nemusí byť vedomí toho, že zrazu zmenil pocit a spôsob správania bez zjavnej príčiny. Vidí to často len okolie. Teda empat si nemusí byť vedomí toho, že práve prežíva pocity ktoré nesúvisia s ním. Avšak ak empat pracuje na sebe a dostáva sa do svojho stredu a k svojej podstate je schopný po čase cvikom rozlíšiť čo je jeho a čo nie. Hlavne keď pocity a emócie sú „ťažšie“. Problém môže byť väčší s vrátením sa k sebe s preberaním pozitívnych pocitov. Ja vnímam empatiu ako ďalšiu schopnosť – zmysel – je treba sa naučiť byť sám sebou a uvedomovať si najprv čo je prebrané a čo vlastné. Postupne sa naučiť meniť a usmerňovať resp. spracovať to čo je prebrané. Toto v podstate aj súvisí s duchovným rastom . Taký duchovný rast je možné vidieť vo farbách aury. Kým farby červená, oranžová a žltá sa potrebujú najprv usadiť akoby sami v sebe a naučiť sa akceptovať v materiálnom svete a zžiť sa so svetom, ale aj tvoriť v ňom. Neznamená to , že nie sú vnímaví, alebo citliví, akurát pravdepodobne nie empat v pravom slova zmysle. Duše s farbou aury od zelenej – láska, bledomodrej , fialovo- modrej až po tmavomodrú sú už empati. Kým osoby s farbou aury od zelenej cez modrú a fialovú – preciťujú pocity a zväčša si ich ani neuvedomujú- takto si môžu nahrať celý film emócii, myšlienok a žiť život iných. Osoby s aurou od indigo už s empatiou pracujú inak. Najviac sa preto empatia spája s osobami vo farbách indigo, krištáľ, dúha.

     Veľa sa hovorí o výraze indigové, krištáľové, alebo dúhové deti – takými sa môže stať každý kto na sebe pracuje, ale deti ktoré sa teraz rodia sú už najskôr v týchto vibráciách, preto sa tento názov spája s deťmi. Avšak tento názov vychádza z farby aury.
Osoby od indigo, krištáľ ,dúha sú silní empati, ale ich prejav je rôzny ... Keď si uvedomíme, že čo myslíme a cítime je v aure a zároveň to naše myslenie ovplyvňuje späť- teda tieto dušičky čo odrážajú od svojho okolia, to aj prežívajú je zrejme, ako súvisí schopnosť empatia s aurou a jej schopnosťami...


Indigové dieťa má farbu aury indigo a jeho úloha je ukázať okoliu jeho nedostatky. To znamená v praxi, že dieťa reaguje na naše podvedomé, alebo myšlienkové negatíva a tie nám zrkadlí tak, že ich sám prežíva. Často sa potom stane, že dieťa vnímame ako zlé, ale keď si uvedomíme, že ukazuje nám len to, čo sami nemáme spracované mohli by sme sa začať pomocou neho meniť. Jeho aura je ako hlboko modro-indigové zrkadlo v ktorom zbadáme všetko čo treba zmeniť. Aura indigového dieťaťa sa mení len málokedy keď zrkadlí negatíva, skôr sa mení jej tvar a ukazuje trhliny na aure osoby ktorú zrkadlí.
Môže sa stať že osoba preberá pocity, myšlienky a stotožní sa s nimi, ale zväčša osoby indigo sú vedomé toho, že toto nie je o nich.

Krištáľové dieťa  má rovnaké schopnosti ako indigo , ale negatíva nie len zrkadlí, ale aj nasáva do seba a spracováva. Tu môžeme vidieť osobu, ktorá sa akoby náhle zmení – prežije, odzrkadlí emóciu, pocit, myšlienku niekoho a zároveň hneď ju akoby rozštiepi , vsaje a spracuje. Často po krátkej chvíli je zas ako pred tým. Môžeme vidieť rýchle zmeny nálad, alebo povie niečo čomu sám nerozumie prečo... Krištáľové osoby môžu mať problém, keď takto preberú veľa negatív, ich akoby spracovať a znova sa vrátiť do svojho stredu. Keď sledujeme auru krištáľovej osoby je často v pastelových farbách, môže to byť zmes viacerých farieb. Keď sledujeme osoby blízko krištáľovej akoby mizli z ich aury negatívne farebné tiene. Ich aura sa presvetľuje. Osoba s aurou krištáľ rovnako ako indigo mení tvar, ale môže meniť aj jasnosť farieb v aure.

Dúhové deti, tieto osoby majú schopnosti detí indigo - zrkadliť negatíva, zároveň schopnosti krištáľu nasávať a spracovať ich , ale zároveň sa na ostatných ladia a zvýrazňujú čo je v nich pozitívne. Akoby ukazujú kvality každého človeka ktoré má začať pestovať. Aura dúhovej osoby sa môže meniť v tvare, štruktúre ale aj farbe presne podľa toho kto sa pri nich nachádza. Vyzerá to tak, že je to jednoduché a dúhová osoba už nemá problém. Ona možno nie, ale v prípade rovnako ako ostatné empatické osoby pokiaľ sa stotožní s tým čo prebrala, alebo čo práve ukazuje ako pozitívne - nie je to už o danej osobe, ale o niekom inom. Zas je tu veľmi zložitá úloha stále hľadať svoj stred a vlastnú podstatu.

Rozdiel po narodení
Deti indigové po narodení rýchlo komunikujú- rozprávajú – vyplýva to z toho, že zrkadlia nejaké vlastnosti, ktorých by sme si mali byť vedomí. Poukazujú, že sme sa príliš prilipli k prejavu slovom a k rozumu – teda uviazli sme v konzume a materiáli a zabudli sme na to, že cítime a sme aj duše ..
Deti krištáľové a dúhové – začínajú hovoriť a prejavovať sa verbálne navonok neskôr – ukazujú nám zas skôr to, že sa máme prejavovať dušou – a duša komunikuje bez slov, myšlienkami, pocitmi .. Učia nás preciťovaním sa vzájomne.

Aké deti budú po nich
Ďalšie z detí, ktoré sa začnú rodiť by mali byť svetelné – ich aura bude žiariť a presvetľovať všetko vôkol aj skôr ako niekam prídu – teda aj mysľou presvetlia .. ( stačí si pomyslieť) prežiaria energie a ľudí vo svojom okolí bez toho, že by niečo preberali- cez to všetko si budú vedomí čo ľudia v okolí cítia a myslia a pri plnom vedomí budú ovplyvňovať svetlom ich energie, tak aby aj u nich dochádzalo rýchlo k precíteniu do najčistejších vibrácii ..


      Vyzerá to tak, že empatia je naozaj len ďalšia zo schopností ako hmat, čuch , sluch, len sa ju učíme používať a tým sa stávať naozaj jednotou.. Keďže sme sa všetci prišli na zem učiť a vyvíjať nemali by sme zastavovať vo svojom vývoji ani v prípade, že nám niekto povie, že máme fialovú farbu aury, či indigo alebo dúhu. Všetko sú to len schodíky na ceste k sebe, k bohu, k univerzu a stále je niečo pred nami. Nečakajme teda, že keď sa nám narodí dúhové, krištáľové či indigové dieťa, že už všetko vie a zvládne –jeho úloha je len iná ako bola naša. Je vnímavejšie, zachytí čo cítime možno skôr ako si to sami uvedomíme, vníma naše myšlienky ale aj bolesť, tiež radosť a lásku....

 

 

 

Foto aury a čakier s rozborom aj tu 


Nový komentár

© 2020 - 2023 L.E.A. spol s.r.o. - www.milara.sk
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency