Vitajte na našej upravenej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

O nás

koučing, terapie, poradenstvo

Poradenstvo Milara - poradenstvo, ktoré Vám pomáha komplexne.

    Naše telo nie je bez nás. My nie sme bez tela, mohli by sme povedať má dušu, myseľ, srdce- emócie. Hovoríme občas o vyššom Ja, o psychike. Rovnako náš život je skladačkou, keď riešime pokojne aj v jeden deň lásku - vzťahy, prácu, zdravie, zabezpečenie, sebarealizáciu, ašpirácie... V jeden deň môžeme prejsť od napĺňania základných potrieb až po tie najvyššie. Chvíľu sme mamou alebo otcom, chvíľu kamarátom, zamestnancom alebo zamestnávateľom, nakupujúcim, dieťaťom... Je to denne súbor mnohých rolí "JA" v jednom tele. Takto podobne to v živote máme prepletené všetci v jednom tele s mnohými odlišnosťami...
Ani v práci poradcu sa to celkom nedá oddeliť. Prídete riešiť bolesť chrbta a tá nesúvisí len s Vašim telom, ale dôvod je často hlbšie vo Vašej mysli, duši, alebo neschopnosti naplniť sen, či pracovné výsledky. Potrebou zmeniť stravu, doplniť nejaké minerály, otočiť energetický tok... Ak som chcela uchopiť komplexne človeka a naozaj mu poskytnúť pomocnú ruku a pomôcť nájsť cestu k sebe, k zdraviu alebo dosiahnutiu cieľa, potrebovala som mu porozumieť na viacerých úrovniach. V poradenstve preto ponúkam viac druhov služieb, ale aj predaj doplnkov výživy.

Terapie, koučing, lektorská činnosť, mediácia 

PhDr. Milada Ragasová 


 Už od detstva ma priťahovalo zisťovanie a snaha pochopiť čo sa skrýva za rozhodovaním a konaním iných, ale aj seba. Postupne som vzdelávaním a rozvojom v praxi prišla k rôznym pochopeniam, poznaniu, uvedomeniu si súvislosti.

      Najviac zmien v živote každého človeka začína zmenou samého seba, pochopením, prijatím situácie a okolia. Preto som sa postupne stále viac a viac orientovala na sociálne, psychologické odbory, aj alternatívne smery.  Tieto poskytujú dostatok informácii, techník a prístupov pre individualitu klienta. Môj život zásadne ovplyvnili a zmenili k lepšiemu hlbinné dynamické prístupy - regresná terapia, ktorými sa vieme dostať až do podstaty problému, pochopiť a zmeniť seba a svoj život. Taktiež neurolingvistické programovanie NLP, poznanie o fungovaní ľudskej mysle a schopnosť meniť to, čo vo svojom živote priťahujeme zmenou myslenia, (koučing, hypnóza), ale aj  energetická psychológia (EFT). Ďalším veľmi fascinujúcim prístupom sú systémové figúrkové konštelácie, kde pomocou nadhľadu a rozostavení vidíme vplyvy okolia a aj vlastne rozhodnutia, modely správania. Už len tým, že si ich s odstupom a nadhľadom uvedomíme sme schopní meniť svoju situáciu, vzťahy a spôsob života. 
     

Postupne svoje skúsenosti a vedomosti ponúkam ďalej a učím ďalších regresných terapeutov, organizačných poradcov, poradcov v oblasti vzťahov, koučov.

Vzdelanie  a prax : 

 •  Odborná príprava mediátora , Akreditovaný kurz MŠ SR -Vzdelávacia agentúra JUDr. Mária Škondejová, B. Bystrica 
 • Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Trnava, rigorózne konanie, téma: Poradenstvo a terapie ako forma zlepšenia kvality života seniorov
 •  Kurz syndróm vyhorenia , Sinara, s.r.o. 
 •  Duševné zdravie a zmysluplný život , Bratislava 
 • Arteterapia (umenie - esencia života), Košice Faciltas, n.o. 
 •  Univerzita  sv. Cyrila a Metóda, Trnava, odbor soc. služby a poradenstvo 
 •  odborný workshop (Maratón sociálnej rehabilitácie) - reminiscencia, tréning pamäte... 
 •  rekvalifikácia Kouč  akreditované MŠMT ČR, 
 •  terapeut energetickej psychológie a EFT (NLP, hypnóza)
 • EFT Optimal ( kvantová energia  s EFT
 •  akreditovaný certifikát participatívne postupy pre lektorov, trénerov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní dospelých /tréning trénerov/
 •  akreditovaný certifikát hirudológia - poradenstvo a aplikácia hirudo medicinalis
 • rodinné konštelácie s figúrkami
 •  certifikovaný regresný hlbinný terapeut
 • supervízie pre absolventov poradenských  kurzov a v pomáhajúcich profesiách
 •  reiki I, reiki II, majster reiki
 • manažér salónu krásy 
 •  Pedagogická fakulta Mateja Bela , Banská Bystrica, odbor soc. práca
 •  zamestnanec štátnej správy
 •  vedúca obchodnej pobočky
 •  diagnostika prístrojom quantum medical
 • predaj bylinných produktov a doplnkov výživy
 • manažérska  funkcia s.r.o.
 •  SZČO v praxi   terapeuta, konzultanta, koučka :
 • poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy,
 • činnosť poradcu v oblasti rozvoja osobnosti a tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov 
 • supervízie pre poradcov - organizačný , podnikateľský poradca, kouč, tréner, lektor, poradenská činnosť v oblasti vzťahov a rozvoja osobnosti
 • numerológia
 • kurzy, výcviky a semináre
 • maľovanie obrazov
 •  poradenstvo a konzultácie pomocou obrazových archetypov a kariet Asistentka