Vitajte na našej upravenej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu zhromažďuje poskytnuté osobné údaje na základe ich dobrovoľného poskytnutia zákazníkom v nevyhnutnej miere pre korektné vybavenie objednávky a fakturáciu. Uchováva ich zabezpečené a neposkytuje ich žiadnej tretej osobe okrem dopravnej spoločnosti pre spomínané korektné vybavenie objednávky. Prevádzkovateľ postupuje v zmysle zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení. Zákazník ma v zmysle spomínaného zákona právo nechať svoje údaje vymazať z databázy na základe zaslania mailu na uvedenú e-mailovú adresu v kontaktoch

 Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu zákazníka. Tieto podmienky boli aktualizované a vstupujú do platnosti od 07.01.2020

Za L.E.A. spol. s r.o. a Poradenstvo Milara,s.r.o.
konateľ : PhDr. Milada Ragasová

© 2020 FAUST AGENCY s.r.o.
Používam e-shop MIBRON