Vitajte na našej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Niečo o hypnóze

Zdieľať na sociálnych sieťach

Medzi hypnotickým a tým normálnym svetom je tenká hranica, a aj človek v hypnóze medzi nimi stále osciluje. Avšak zhypnotizovaní sme v podstate deno denne. Rôzne zvuky, slová, vône a podobne môžu zasahovať do nášho podvedomia a my sa podľa toho rozhodujeme, cítime a konáme. Takto fungujú napr. reklamy. Hypnotizér s vami pracuje aj keď si to možno neuvedomujete a mení vaše presvedčenia na také, ktoré vám davajú viac slobody. Metódy hypnózy sa využívajú aj pri meditáciach, alebo ako sugescia pri EFT terapii.

HYPNÓZA (HYPNOTERAPIA)

 

Hypnóza je zmenený stav vedomia, umelý spánok, pri ktorom je človek  vnímavejší a sústredenejší. V porovnaní so spánkom je to stav, kedy si hypnotizovaný pamätá to, čo sa dialo.

 Každý človek je iný. Je človek, ktorý sa dostane veľmi ľahko do hypnózy, tzv. médium. Človek, ktorý sa občas ľahšie dostane do hypnózy, sem patrí väčšina populácie. Človek, ktorého do hypnózy nedostane nikto a nič.

 

Panuje všeobecný názor, pochádzajúci z minulosti, že hypnotizér je človek, ktorý vás zmanipuluje. Pravdou však je, že sa  vám snaží pomôcť s vašimi problémami. Dostať sa k riešeniu a jadru  problému a k tomu vlastne slúži hypnóza.

Hypnóza umožňuje robiť zmeny na nevedomej úrovni vašej mysle. Na tých najhlbších miestach, kde sa skrývajú vaše pocity, zvyky a automatické vzorce správania. Táto nevedomá účinnosť je dôvodom, prečo hypnóza funguje aj u ľudí, ktorí už vyskúšali všetko ostatné. (napr. neúspešné chudnutie). Počas hypnózy môžete poslať vaše vedomie na dovolenku a porozprávať sa priamo s vašim nevedomím. Stačí vám na to uvoľnenie, sústredená pozornosť a príjemný tranz, v ktorom máte perfektný prístup k vašim nevedomým procesom. Nevedomie  „rozpráva" úplne odlišným jazykom ako vaše vedomie. A keďže väčšina ľudí je v stave bdelého vedomia 99% času, nemá veľa príležitostí naučiť sa jazyku nevedomia. Hypnoterapiu môžeme teda prirovnať k jazykovým lekciám.

Využíva kognitívne schopnosti človeka na zmenu vnímanej reality. Pracuje sa prevažne s pozornosťou človeka a pomocou sugescií sa usmerňuje želaným spôsobom.
Výsledkom tohto procesu je, že určité veci sa začnú diať mimovoľne. Čo znamená, že človek začne cítiť nejakú emóciu, urobí nejaký pohyb, alebo si začne niečo predstavovať bez toho, že by sa o to musel vedome snažiť.

Avšak zhypnotizovaní sme v podstate deno denne. Rôzne zvuky, slová, vône a podobne môžu zasahovať do nášho podvedomia a my sa podľa too rozhodujeme, cítime a konáme. Takto fungujú napr. reklamy. Hypnotizer  s vami pracuje aj keď si to možno neuvedomujete a mení vaše presvedčenia na také, ktoré vám davajú viac slobody. využíva sa to aj pri meditáciach, alebo ako sugescia pri EFT terapii.

Medzi hypnotickým a tým normálnym svetom je tenká hranica a aj človek v hypnóze medzi nimi stále osciluje.

 

 

Vďaka tomu, že hypnóza účinkuje na podvedomej úrovni môžete očakávať hlboké a trvalé zmeny.

 Pred hypnózou prebieha rozhovor, kde si staovíme jasný postup hypnozy a aj sugescií. 

Hypnóza je proces, ktorý sa dá využiť v mnohých smeroch:

 

 • rôzne fóbie - klaustrofóbia, arachnofóbia atď.
 • nízke sebavedomie
 • strachy
 • závislosti - fajčenie, priberanie, alkoholizmus, drogová závislosť
 • žalúdočné problémy - vredy, pálenie záhy, nervozita
 • stres  - depresie, strach, obavy, des
 • žiaľ
 • napätie - nervozita
 • problémy so spánkom
 • problémy s učením 
 • zlozvyky

Skúsenosti s hypnózou: 

 

Hypnoterapiu vyskúšalo už množstvo ľudí. Skúsenosti sa rôznia aj na základe typov ľudí, keďže nie každý môže hypnózu vnímať pozitívne. Sú aj takí ľudia, na ktorých hypnóza a hypnotický stav neúčinkuje. Existujú aj také skúsenosti, ktoré veľmi pozitívnym spôsobom vyzdvihujú túto terapiu najmä v súvislosti s bolesťami hlavy, načerpanie novej energie.

 

História hypnózy:

 

Hypnóza sprevádza ľudstvo od nepamäti, ibaže sa v dnešných časoch o tom veľa nevie. Nie je to žiaden novodobý prevratný objav. Tranz, ktorý je istou technikou práce s podvedomím, je bežným rituálom kmeňov prírodných ľudí.
Využívali ho v dávnoveku a využívajú aj dnes. Dokumentárne filmy, kde sú nasnímané kmeňové tance mužov i žien, kedy za rytmického zvuku bubnov tancujú, tancujú a tancujú... postupne sa dostávajú do tranzu. V tom zmenenom stave vedomia sa u nich začnú prejavovať iné schopnosti a príjímajú silnú energiu, ktorú využívajú pre životne dôležité situácie.

 

Priebeh hypnózy:

 

Tranz je len začiatkom celého procesu hypnózy. K hypnóze sú potrebné zásadné deje. V prvom rade sa človek musí rozhodnúť, že hypnózu podstúpi. V druhom rade, ak chce mať výsledok, musí sa stretnúť s hypnotizérom. V treťom rade musí byť spolupracujúcou osobou. Ak sa teda zveríte do rúk hypnotizéra, je veľmi vhodné byť uvoľnený a spolupracovať s terapeutom. Myslieť si, že jednorazové stretnutie s hypnózou bude 100% účinné, v zmysle: „A mám navždy vystarané s mojim problémom!", je ilúzia. Určite je vhodné sa pripraviť minimálne na 2 - 3 opakovania a možno aj viac.

Tranzu predchádza rozhovor s terapuetom, ktorý vám vysvetlí celý postup hypnózy, rozoberie s vami váš problém a vyhodnotí ďalší terapeutický postup.

 

 Objednávky

0905520365

 

Ľudská myseľ pracuje ako cyklus rovnováhy, kde myslenie vedomej mysle je v súlade s myšlienkami uloženými v podvedomej mysli a naopak, myšlienky uložené v podvedomej mysli, sú v súlade s myslením vedomej mysle. Ak nastáva nerovnováha medzi týmito dvomi mysľami, nastávajú v živote daného jednotlivca menšie alebo aj väčšie problémy rôzneho druhu.

 

Ľudia žijú v domnení, že naše vedomie počas dňa funguje na dvoch úrovniach vedomia. Počas dňa aktívne , v bdelom stave a počas noci v spánku alebo hlbokom uvoľnení. Avšak naše vedomie sa mení počas celých 24 hodín. Funguje v rôznych vlnách alebo ako sínusoida. Záleží na mentálnom rozpoložení človeka, od vplyvu okolia na jeho fyzický a vedomý stav. 

 

Poznáme niekoľko hladín vedomia: 

 

 Hladina vedomia

 Frekvencia elek. signálov

(meria v Hz)

 Stav mysle
Delta 0,5-3 spánok 
 Theta 4-7 hlboké uvoľnenie
 Alfa 8-12uvoľnenie, pocit pokoja, vyrovnanej mysle 
 SMR pásmo12-15 uvoľnenie s vonkajšou pozornosťou 
Beta 13 a viac  vysoká aktivita, sústredenie na vonkajší svet, stav pri pohybe
Beta  nad 20 Hzvzrušenie, tréma, stres, napätie, úzkosť 

 

Ak vedomie a podvedomie človeka nie je v rovnováhe je dobré vyhľadať pomoc za účelom harmonizácie. 

V prípade, že človek chce zrušiť  nielen emočné bloky, ktoré mu bránia dosiahnuť želaný stav je najúčinnejšia sugescia, ktorá je súčasťou hypnózy. 

Každá myšlienka, teda či naša vlastná alebo cudzia, je vlastne akousi sugesciou. Je to energia, ktorá nesie určitú vibráciu. Myšlienky sa následne pretvárajú na emócie. Ak nám myšlienka  vyvolá pozitívny pocit, táto myšlienka  vibruje na vyššej pozitívnej frekvencii. Ak nám myšlienka  vyvolá negatívny pocit, táto myšlienka  vibruje na nižšej, negatívnej frekvencii.

Počas sugescie sa modeluje budúcnosť pomocou pozitívnych presvedčení, ktoré rušia alebo nahrádzajú negatívne presvedčenia, bloky, tak aby sa dosiahol požadovaný stav. Napríklad ak človek chce prestať fajčiť alebo schudnúť, pozitívne presvedčenia sú mu k tomu veľmi nápomocné.  

Všetky naše myšlienky vytvárajú našu realitu, preto ak človek myslí pozitívne aj jeho realita sa mení k pozitívnemu a želanému stavu.

 

 

  

Regresná technika sa zväčša robí pri plnom vedomí, ale môže sa robiť aj v hypnóze. Avšak pred terapiou je malé uvoľnenie mysle. Niekedy počas terapie človek sám vojde do iných frekvencií vedomia ako je hladina alfa. Na želanie klienta je možné robiť regresnú terapiu aj v hypnóze. Často sa však stáva, že klient do hypnózy počas regresnej terapie vojde automaticky. 

Klient sa pomocou asociatívneho vybavovania vracia do minulých udalostí. Tým, že sa vracia do predošlých udalostí, uvedomuje si aj súvislosti, ktoré v traumatickej situácii nevidel. V traume naša psychika akoby zúži schopnosť vedome vnímať, ale nevedome vníma stale rovnaké množstvo informácii. Tieto však spojí s "bolesťou" a neskor vždy pri stretnutí s podobnýchmi okolnosťami spôsobí aj "bolesť". Bolesť môže byť fyzická ale aj emocionálna, či ako forma nejakého odmietania.


Pomocou návratu v regresnej terapii si klient rozšíri svoje vedomie o komplexnejšie pochopenie a nemusí jeho psychika už v ďalšej búcnosti vyplavovať informácie s "bolesťou".


Počas niektorých techník regresnej terapie klient prechádza viacerými udalosťami a uvedomuje si súvislosti, a dostáva do vedomia všetky možné zdroje poznania súvisiace s danou témou. Pomocou toho dochádza k vyriešeniu problémov, zlepšeniu vzťahov, ale aj osobnému rozvoju.

 

 OBJEDNÁVKY

+421905520365


Nový komentár

© 2020 - 2024 L.E.A. spol s.r.o. - www.milara.sk
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency