Vitajte na našej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Ukážka z prednášky o regresnej terapii

Zdieľať na sociálnych sieťach

Dňa 21.4 . 2016 som bola pozvaná do "čarovne" v Mestskom centre kultúry Malacky, aby som niečo porozprávala o regresnej terapii.

Ďakujem všetkým prítomným za pozornosť a aj zaujímavé otázky. Pre ostatných krátka ukážka

z 2 a pol hodinovej prednášky: 

 

 

 

     Regresná terapia je terapia, ktorú som sa naučila ako prvú. Okúzlila ma a hneď som pochopila, že jej pomocou sa dá veľa riešiť, spracovať ale aj zmeniť. Pracujem s ňou už od roku 2007 a odvtedy som obohatila svoju terapeutickú prax aj o množstvo iných terapeutických prístupov. Momentálne mám za sebou viac ako 2500 regresných terapií v praxi. Regresná terapia je terapia, ktorá zmenila mnohým život, vzťahy k lepšiemu. Na častú otázku, čo najviac riešia klienti regresnou terapiou, môžem povedať - zdravie, vzťahy, financie, kariérny rast, zmysel života, práca, ale aj svoj rozvoj ... Regresná terapia sa zväčša robí pri plnom vedomí. Avšak pred terapiou je malé uvoľnenie mysle.  Niekedy počas terapie človek sám vojde do iných frekvencii vedomia ako je hladina  alfa. Na želanie klienta je možné robiť regresnú terapiu aj v hypnóze, ale pre vyriešenie problému to nie je nutné. 


Regresná terapia je TERAPIA =rieši - uvoľňuje bloky (abreakcia), výsledkom je zlepšenie,

posun, rozvoj ...


Klient príde napr. s bolesťou krížov, ale  zistí, že za tým je udalosť a postoje súvisiace s myšlienkami k práci. Jednou terapiou riešil síce bolesť krížov, no v konečnom prípade aj prácu. Častou témou v regresnej terapii sú vzťahy v partnerstve, v rodine, na pracovisku, ale aj vzťah k neživému. Tému, ktorú rieši  regresná terapia  je sociálna fóbia, depresie a úzkosti. Avšak stále je zvyšujúca tendencia chodiť na terapie a riešiť si všetko čo súvisí so  psychohygiénou , či duchovným rastom. Regresnú terapiu  môžeme použiť pri riešení problémov na úrovni psychickej (psychické zdravie, duševné zdravie), fyzickej - zdravie, alebo problémov vo vzťahoch, ale aj vzťahov k rôznym situáciám a javom (nedostatok financií, nerešpektovanie názorov, problémy vo vzťahoch v práci, neprijatie seba tu na zemi, nepochopenie vlastného zmyslu života, nedostatok sebavedomia, negatívne postoje, modely správania a podobne).

Regres je v preklade návrat a preto regresná terapia nám pomáha vrátiť sa späť k pôvodnej príčine problému. Patrí medzi dynamické hlbinné prístupy v poradenstve a psychoterapii, ktorou sa vraciame do minulosti. Tým, že sa vrátime v terapii späť do minulých zážitkov, máme možnosť ich spracovať a neprejavovať viac spojitosti, ktoré nám bránia v rozvoji, alebo vzťahoch. Je to rýchly spôsob ako si uvedomíme spojitosť medzi psychikou, minulými udalosťami a dôsledky na našom zdraví, či momentálnom vlastnom prežívaní a vzťahoch. Preto regresná terapia nám ponúka veľký predpoklad pochopenia a vyriešenia problému...

 

 Čo to je regresná terapia : 

Regresná terapia sa dá robiť úplne pri plnom vedomí. Niekedy však používam uvoľňovacie, relaxačné postupy aby sa klient pred regresnou terapiou uvoľnil. Vtedy hovoríme o regresnej terapii v hladine alfa. Na žiadosť je možné regresnú terapiu prejsť   v hypnóze.

Stav vedomia počas terapie nie je rozhodujúcim aký má terapia výsledok. Dôležité je uvedomenie.

Klient sa pomocou asociatívneho vybavovania vracia do minulých udalostí. Tým, že sa vracia do predošlých udalostí uvedomuje si aj súvislosti, ktoré v traumatickej situácii nevidel.  V traume naša psychika akoby zúži schopnosť vedome vnímať, ale nevedome vníma stále rovnaké množstvo informácii. Tieto však spojí s "bolesťou" a neskôr vždy pri stretnutí podobných okolností spôsobí  aj "bolesť". Bolesť môže byť fyzická ale aj emocionálna, či ako forma nejakého odmietania.

Pomocou návratu v regresnej terapii  si  klient rozšíri  svoje vedomie o komplexnejšie pochopenie a nemusí jeho psychika už v ďalšej budúcnosti vyplavovať informácie s "bolesťou".

 Počas niektorých techník regresnej terapie klient prechádza viacerými udalosťami a uvedomuje si súvislosti, a dostáva do vedomia všetky možné zdroje poznania súvisiace s danou témou.  Pomocou toho dochádza k vyriešeniu problémov, zlepšeniu vzťahov, ale aj osobnému rozvoju. 

 

Regresná terapia- čomu sa vyhnúť pred terapiou

 

Klient pred terapiou by nemal  požívať alkoholické nápoje a omamné látky min. 48 hodín.


Terapia je vhodná aj pre klientov, ktorí užívajú antidepresíva a liečia sa u psychiatra. 

Tehotné ženy môžu absolvovať len upravené formy regresnej terapie, alebo terapie technikou EFT. 

 


O ostatnom bude klient poučený pred terapiou. Terapia je väčšinou vedená pri plnom vedomí, ale klient je uvoľnený a pohodlne usadený, respektíve v meditatívnom stave ( hladina alfa). V prípade žiadosti je možne terapiu vykonať aj v hypnóze. Terapeut potrebuje byť upozornený na lieky užívané klientom, ktoré súvisia s vybavovaním klienta (napr. antidepresíva) vzhľadom k tomu sa vyberie správny postup terapie

možnosti terapie:

  •  osobne:  Malacky ul. Gen M. R. Štefanika 43, kraj Bratislava
  •  cez skype : milara8,
  •  viber 0905520365
  •  telefonicky : v rámci EU volám ja 


objednávky:

 telefonicky - 0902460414, 0905520365
vyplnením formulára

mailom - kontakt@milara.sk

 

 

 

 CHCETE VEDIEŤ VIAC ? 

 

Možnosti vzdelávania 

akreditované kurzy 

Výcvik regresnej terapie 

Terapie 

výsledky z regresnej terapie 


Nový komentár

© 2020 - 2023 L.E.A. spol s.r.o. - www.milara.sk
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency