Koučing deň , coaching

Koučing a osobnostný rozvoj

 

Ste manažér, podnikateľ,  alebo osoba ktorá  sa chce pracovne, osobne posunúť?

Ste osoba,  ktorá chce  dosahovať svoje  ciele? 

Ponúkam koučing deň  pre Vás. 

  

Počas koučing dňa pracujeme intenzivne na dosiahnutí vašho zameru.  Na stretnutí  si stanovíte ciele jasnejšie,  zlepšíte  na svoje silné stránky.

Nájdeme bloky, ktoré bránia naplneniu Vašich cieľov a počas dňa ich spracujeme, tým si  uvedomíte ďalšie  skrýte možnosti.  Stanovite jasnejší a efektivnejší plan rozvoja a ďalších krokov.

Pužívané techniky a metódy:

 • NLP
 • Grow
 • EFT
 • Regresné techniky
 • Systemové konštelácie

Čo si odnesiete:

 • pochopenie
 • zmenu postoja, mysle
 • lepšie využijete vlastný potenciál
 • konkretne kroky

 Skúsenosti mám s:

 • SZČO- podnikatelia na začiatku ale aj pri zmene podnikania
 • team finančných expertov
 • realitní makleri
 • umelci
 • malé a stredné firmy
 • jednotlivci v období kariernej zmeny
 • športovci
 • jednotlivcom ale aj so  skupinou 

V čom Vám koučing (coaching) môže pomôcť

V čom Vám koučing (coaching) môže pomôcť

 Počas sedenia využívam rôzne prístupy a techniky na dosiahnutie úspechu a žiadanej zmeny. 

Klient zo sedenia odchádza s jasne stanovenými cieľmi a uvedomenými zručnosťami ich zvládnuť, ale aj odbúranymi blokmi, či spracovanými barierami.

 

Stretnutie trvá cca 5 hodín.

 

 

 

Objednávky: +421905520365

                          kontakt@milara.sk

                         cena za koučing deň 

Skupinový koučing - cena dohodou 

v priebehu stretnutia si uvedomíte:

 • svoje silné a slabé stránky
 • možnosti, kde sa dá a chcete zlepšiť, alebo rozvíjať
 • ciele a priority, ktoré chcete dosiahnuť
 • ďalší potenciál v sebe, ktorý môžete dosiahnuť

 

 • uvedomíte si aj skryté bloky, ktoré bránia naplneniu cieľov
 • spracujete si bloky a uvedomíte ďalšie možnosti
 • lepšie sa poznáte a stanete sa sebaistejším

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info