Vitajte na našej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Konflikty

Zdieľať na sociálnych sieťach

Už ste sa dostali do situácie, keď ste chceli riešiť konflikt a nešlo to?

Mali ste pocit, že to myslíte dobre, ale na druhej strane sú vaše slová akoby prekrútene a inak pochopené?

        

Konflikt je situácia keď sme v rozpore s niečím, čo je realita a čo nové chceme. Môžeme mať konflikt sami so sebou, keď sa nevieme rozhodnúť medzi viacerými možnosťami, alebo pochybujeme o svojom rozhodnutí, či je správne. Konflikty však často vznikajú s inými ľuďmi. Priznajme si, tie s blízkymi nás trápia oveľa viac ako iné.

 

Možno by ste sa najradšej vyhli konfliktom, ale to nejde. Pokiaľ sa vyvíjate a žijete v spoločnosti, vždy príde nejaká zmena.

 

- Do konfliktu sa dostávame, keď je snaha získať určité výhody, alebo cieľ. Čiže je vyvolaná túžba po zmene. Táto snaha je však nepochopená, alebo opačná.

- Riešenie konfliktov je častou témou v poradenstve. Konflikty vyvolávajú v tele stres a pri dlhodobom pôsobení spôsobujú mnohé zdravotné problémy.

- Časté konflikty vytvárajú psychické bloky, ktoré vám potom bránia byť spokojní vo vzťahoch. Nedoriešené konflikty z minulosti aj keď si povieme, že už ich nejdem riešiť a je to minulosť, sú na nevedomej úrovni ako otvorená rana. Len čo sa dostanete do podobnej situácie začnú opäť kvasiť...


Ako riešiť konflikty ?


- Konflikt ako sme naznačili, na jednej strane ide o dosiahnutie nejakej výhody a cieľa

- Na to aby ste niečo mohli dosiahnuť sa dostávate často do situácie, keď potrebujete pomoc aj ostatných, alebo ich oporu. Na druhej strane však aj ostatní majú vlastné potreby a túžby a majú vlastnú predstavu o zmene.

Snaha jedného vyvoláva zmenu aj u druhého.


Už ste sa dostali do situácie, keď ste chceli riešiť konflikt a nešlo to?

Mali ste pocit, že to myslíte dobre, ale na druhej strane sú vaše slová akoby prekrútene a inak pochopené?


 

- Aby sme mohli dosiahnuť riešenie je nutné správne komunikovať. Komunikácia nie je len o tom, vedieť  správne argumentovať svoju túžbu, ale aj počuť argumenty ostatných. Rovnako vedieť vyjednávať a nájsť kompromis.

- Vyzerá to úplne jednoducho. Nájdeme nejaké spoločné riešenie, ale ... To "ale" sú osobnostné predpoklady, vlastnosti a momentálna situácia každého jedinca, ktoré výrazne ovplyvňujú ako ste schopní situáciu riešiť. 

- Pri komunikácii používate verbálne a neverbálne prejavy. Za verbálnymi sa skrývajú slová, vety. Za neverbálnymi je, to ako sa tvárime, ako zvýšime hlas, kde dáme melódiu, ako kráčame, ako hýbeme rukami a podobne. Tieto informácie u druhého si možno vedome ani nevšimnete. 

- Váš mozog ich všetky sníma, analyzuje a na základe toho vyhodnocuje situáciu a človek reaguje podľa už vopred prijatých programov a presvedčení.

Ak by všetky mozgy rovnakým spôsobom vyhodnotili vety, slová a celé prejavy, asi by sme si perfektne rozumeli.

- Každý mozog však vyhodnocuje signály na základe vlastných zážitkov a vlastných skúsenosti, respektíve už celých súborov "programov" prebraných od rodičov a vytvorených v minulosti. Dokonca ani dvojičky ich nemajú úplne totožné, aj keď sú veľmi podobné. 

- Avšak sa do sporov môžu prenášať krivdy z minulosti. Niektoré konflikty, programy a presvedčenia sú veľmi hlboko v našom nevedomí a v terapii je nutné pochopiť súvislosti


- Mozog informácie skresľuje, zovšeobecňuje a dopĺňa, aby sme boli v reakcii a konaní efektívnejší. Za každých okolností nás chce ochrániť pred hrozbou, sklamaním, ale niektoré programy sú z dávnej minulosti a už nesprávne. Takéto programy  namiesto toho, aby ste problémy, konflikty vyriešili, zostávate v smútku, bolesti, nepochopení a skôr vás brzdia.


- Pokiaľ sa často dostávate do konfliktov a nedorozumení, ktoré vedú k rozporom a hádkam, žiaľu, pravdepodobne máte negatívne presvedčenia a staré programy. Tieto negatívne presvedčenia pramenia z vašich minulých skúsenosti (tráum) a dajú sa zmeniť v terapii.

Niekedy je dobré si riešiť spory na nestrannom mieste a potrebujete navigáciu nestrannej osoby, napr. vzťahové poradenstvo, alebo mediácia.

Komentáre


Ivana

Dobrý článok, pripomenul ako sme s manželom chodili k vám. Už je to medzi nami úplne iné.


Nový komentár

© 2020 FAUST AGENCY s.r.o.
Používam e-shop MIBRON