Vitajte na našej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Nesústredenosť, poruchy pozornosti u detí a dospelých

Zdieľať na sociálnych sieťach

Hyperaktivita

- Alebo nepokojnosť, či nepozornosť. Spája sa u mnohých s problémovými deťmi. Myslíme si,  že aj tam to končí, v detstve. Nie je to však tak.   Nie je to však len hyperaktivita, problém s pozornosťou môže byť spôsobený aj hypoaktivitou.  

- Týmito problémami môžu trpieť aj dospelí.
ADHD (Porucha pozornosti a hyperaktivity alebo Hyperkinetická porucha)

- Je vrodená porucha, pri ktorej jedinec trpí poruchou pozornosti, hyperaktivitou a impulzívnosťou. 

- ADHD bolo tradične považované len za detskú poruchu, najčastejšie sa spájala s predškolským vekom a deťmi v školskom veku. Nejde však len o detskú poruchu, ale až 40% jednotlivcov si tieto prejavy zapríčinené poruchou, prenesú až do dospelosti. 

- Takáto porucha mnohých rodičov a detí dovedie do psychiatrickej ambulancie.  

- Veľa ľudí ale nevie, že  okrem hyperaktivity detí, môžu niektoré deti trpieť aj hypoaktívnou formou tejto poruchy.

- Na ADHD trpí až 7% detí školského veku. 

Najčastejšie prejavy :

- hyperaktivita sa prejavuje u chlapcov, ale ani u dievčat to nie je výnimka. 

Príčiny vzniku ADHD :

- Z určitej časti môže ísť o dedičnosť, alebo vývojovú poruchu.

- Niekedy ak nastali komplikácie pri pôrode, počas tehotenstva matky, či závažné ochorenia detí alebo úraz hlavy v rannom veku.  

- Často sa s inakosťou a zmenami funkcií mozgu spája cisársky rez, epidurálna analgézia pri pôrode.

- No v praxi sa ukazuje, že nie vždy sú dôvody zrejmé.

- Niekedy ide o obavy, alebo stresy matky, otca počas prenatálneho vývoja.

- V našej praxi sa často tejto téme venujeme v terapiách. Pokiaľ ide ešte o detského pacienta prichádza do zariadenia zväčša matka dieťaťa. Pomocou regresnej terapie prechádzame obdobie prenatálneho vývoja dieťaťa a aj pôrod. Poprípade používame terapiu EFT, túto je možné aplikovať na dieťa.  Ďalšou možnosťou stimulácie mozgu a zlepšenia spolupráce medzi hemisférami a schopnosťou koncentrovať sa sú biorezonančný prístrojbiofeedbackterapie.

 

Rozdiel medzi hyperaktivitou a hypoaktivitou

- Kým deti hyperaktívne ADHD sú veľmi živé a nevydržia trpezlivo pri ničom, často sú agresívne prejavujú hnev, a pútajú pozornosť. 

- Deti hypoaktívne ADD sú práve naopak tiché, pomalé a vnímané ako nezodpovedné.  Tieto deti sú často veľmi kreatívne a plné fantázie, vycítia náladu a jej zmeny a oplývajú nesmiernou ochotou pomôcť.

Hypoaktívne deti

- Sú veľmi citlivé. Ich tiché pozorovanie sa v nich zaznamenáva, trpia osočovaním a šikanou svojich rovesníkov a to hlavne preto, že sa nechcú púšťať s nimi do konfliktov.  

- Mávajú problémy vo vzťahoch. Rodičia často deti povzbudzujú a niekedy napomínajú, karhajú za pomalosť, nezodpovednosť či už pri riešení úloh alebo len za samotnú nečinnosť. Deti ako tak, nie sú zlé, len sú tiché a utiahnuté. Veľa rodičov si však neuvedomuje, že dieťa má svoj svet a okolie je len šum v pozadí. 

- Často sú ukrytí vo svojej fantázii a pri sústavnom napomínaní alebo pri problémoch s rovesníkmi, ktorý ich vyrušujú v premýšľaní a fantázii, prechádzajú do stavu hnevu. Niekedy si ani samotný rodič nevšimne, že sa niečo deje, pokiaľ dieťa nemá záchvat zlosti. V tomto prípade prichádza k neskorému odhaleniu problémov. 

Deti a dospelý :

- S touto poruchou načúvajú, ale neabsorbujú čo je povedané.

- Podobne ako u iných porúch, aj život s deťmi ale aj dospelými s ADHD alebo ADD  (porucha pozornosti bez hyperaktivity) nie je ľahký. Nikdy neviete, čo povedať, ako sa zachovať, či to čo urobíte nebude mať zlú spätnú reakciu. Je to ako keď prechádzate mínovým poľom. Nikdy neviete, kedy to spustí obávanú explóziu emócii. 

- Všetky tieto zmeny nálady a nepozornosť, spôsobujú výpadky neurónov a nervových spojov

- Rodičia, majú možnosť využiť niekoľko metód, ktoré dokážu tieto výpadky zmierniť alebo aj odstrániť. Podvedomé bloky ako sú porucha reči, agresivita, úzkosť alebo poruchy príjmu potravy sa dajú odstrániť špecifickou kombináciou  terapií a metódy EFTMožnosťou stimulácie mozgu a zlepšenia spolupráce medzi hemisférami  sú prístroje EEG biofeedback a biorezonancia pomocou prístroja Quantum medical.  Terapia EEG biofeedback, zachytáva signály činnosti mozgu do PC. PC signály vyhodnocuje a podporuje v hre, alebo vyjadruje činnosť na grafoch, či farebných úkazoch. Klient hrá napr. hru, kým prístroj podporuje a harmonizuje mozgové činnosti. Jedna časť terapie EEG biofeedback je na diagnostickom prístroji Quantum medical, ktorý na prvom sedení  diagnostikuje a na poslednom vyhodnotí  výsledky. Pomocou tohto biorezonančného prístroja sa robia aj biofeedback terapie na zlepšenie  a harmonizáciu  činnosti mozgu.  

- Vhodné sú prípravky EnergyKorolen je jeden s najčastejšie používaných. Je to bioinformačný širokospektrálny bylinný regeneračný prípravok, zlepšuje zásobenie mozgu kyslíkom, zlepšuje pamäť a koncentráciu, minimalizuje problémy súvisiace s pubertou. Pomáha pri strese, strachu, úzkosti, zármutku, žiali, šoku, depresii a pri všetkých psychických problémoch.   Ďalším prípravkom je L-Carnozin  a Liquid Gold - S dospelým človekom sa pracuje už so širším aspektom problémov, ktoré sa previazali s problémami v detstve.  Spracovávajú sa traumy z detského obdobia, ktoré podporujú celkové pochopenie súvislosti, nadhľad  a uvoľnenie. Využívajú sa techniky regresné, EFT, koučing, a prístroje EEG biofedback, biorezonančný prístroj Quantum medical , je to kombinácia prístupov ako pri detskom pacientovi. Spracovaním problémov sa dospelí upokojí a je schopný zlepšiť svoju kapacitu mysle a lepšie sa presadiť v živote.  Pomocou terapií sa zlepšujú aj vzťahy s okolím .- Pri deťoch postihnutých poruchou ADHD, ADD a LMD (ľahká mozgová dysfunkcia)  je najdôležitejšia spolupráca s rodičmi. Nie vždy si pripúšťajú, že ich dieťa môže dostať pomoc a jeho stav sa môže výrazne zlepšiť. Deťom s poruchou pozornosti je možné ich  stav minimalizovať a nabudiť ich osobnostný rozvojVšetky tieto prejavy hyperaktivity alebo hypoaktivity, ktoré im znepríjemňujú život, sa do takej miery ustália, že v spoločnosti títo ľudia zapadnú do komunity.


Nový komentár

© 2020 - 2024 L.E.A. spol s.r.o. - www.milara.sk
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency