Vitajte na našej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Terapeuticko- koučovacie karty - Karty osobností a rolí

Zdieľať na sociálnych sieťach

Ak pracujete v pomáhajúcej profesii, je pravdepodobné, že ste sa stretli s klientmi, ktorých správanie a myšlienkové vzorce vás nútia škrabať sa na hlave. Či už ste terapeut, poradca, kouč alebo supervízor, môže byť ťažké odhaliť koreň problematického správania a pre vašich klientov neexistuje univerzálne riešenie. Karty osobnosti a rolí však môžu byť užitočným nástrojom, ktorý vám pomôže pri vašej praxi.

Ako používať karty osobnosti a úloh na efektívnejšiu terapiu

Uvoľnite nevyužitý potenciál vašich terapeutických sedení s týmito prekvapujúcimi kartami osobnosti a rolí 

Ak pracujete v pomáhajúcej profesii, je pravdepodobné, že ste sa stretli s klientmi, ktorých správanie a myšlienkové vzorce vás nútia škrabať sa na hlave. Či už ste terapeut, poradca, kouč alebo supervízor, môže byť ťažké odhaliť koreň problematického správania a pre vašich klientov neexistuje univerzálne riešenie. Karty osobnosti a rolí však môžu byť užitočným nástrojom, ktorý vám pomôže pri vašej praxi.

Pochopenie úlohy osobnosti a kariet rolí

Predtým, ako sa ponoríme do výhod kariet osobnosti a rolí, urobme krok späť a definujme, čo tieto nástroje vlastne sú. Osobnostné karty sa zvyčajne používajú ako hodnotiaci nástroj, ktorý pomáha klientom opísať ich osobnostné črty, hodnoty a preferencie, aby lepšie porozumeli sebe. Karty rolí, na druhej strane, žiadajú klientov, aby prijali rôzne perspektívy alebo správanie, ktoré predstavujú rôzne úlohy, ktoré môžu hrať vo svojom živote.

Karty osobnosti a rolí majú v psychológii a terapii dlhú históriu, ktorá siaha až do 50. rokov minulého storočia. Vtedy sa používali predovšetkým ako spôsob hodnotenia klientov, ale dnes sa najčastejšie používajú ako spôsob uľahčenia komunikácie a porozumenia medzi klientmi a ich terapeutmi alebo poradcami.

Výhody používania kariet osobnosti a rolí

Prečo teda používať karty osobnosti a rolí? Tu sú niektoré z kľúčových výhod začlenenia týchto nástrojov do vašej praxe:

Zlepšenie komunikácie a porozumenia

Karty osobnosti a rolí môžu pomôcť klientom lepšie vyjadriť samých seba a svoje potreby a zároveň vám ako terapeutovi poskytnú lepší prehľad o ich spôsobe myslenia. Úplným preskúmaním kariet môžu klienti zdieľať svoje myšlienky, pocity a skúsenosti, ktoré by inak bolo ťažké vyjadriť iba slovami.

Odhaľovanie nevedomých vzorcov a správania

Mnoho problematického správania má korene v našich nevedomých alebo dlhodobých vzorcoch a systémoch presvedčení. Osobné karty a karty rolí môžu pomôcť klientom identifikovať podvedomé vzorce myslenia. Tieto myšlienky môžu klientov brzdiť v raste a liečení, ktoré tak zúfalo hľadajú.

Podpora sebauvedomenia a osobného rastu

Používaním kariet osobnosti a rolí počas vašich sedení môžu klienti zažiť zvýšené sebauvedomenie a väčší pocit osobného rastu. Aby sa klienti mohli pohybovať cez karty, musia sa pozorne pozrieť na to, kto sú, čo môže povzbudiť sebareflexiu a osobný rozvoj. To sa môže ukázať ako neoceniteľné pre klientov, ktorí majú problémy v každodennom živote a potrebujú odhaliť novú perspektívu.

„Odomknite potenciál terapie pomocou kariet osobnosti a rolí – objavte nový spôsob, ako sa spojiť a komunikovať s vašimi klientmi.

Spôsoby využitia kariet osobnosti a rolí pri práci s klientmi

Tu je niekoľko spôsobov, ako užitočným spôsobom začleniť karty osobnosti a rolí do vašej praxe:

Predstavujeme klientom karty osobnosti a rolí

Ak ste ešte nikdy nepoužívali karty osobnosti a rolí, je dôležité venovať nejaký čas svojim klientom a vysvetliť im, ako fungujú a čo môžu očakávať od ich používania. Klienti môžu najskôr váhať, či karty použiť, pretože nemusia pochopiť, ako sú v súlade s tradičnými terapeutickými metódami. Vysvetlenie výhod a toho, ako dobre fungujú s inými modalitami, však môže urobiť zázraky pri zlepšovaní skúseností klienta.

Používanie kariet osobnosti a rolí na hodnotenie a formuláciu prípadov

Pred začiatkom samotných sedení použite osobnostné karty, aby ste získali prehľad o osobnostných črtách klienta, jeho správaní, hodnotách a preferenciách. Skúmaním kariet sa vy aj klient môžete podrobne pozrieť na klientove silné stránky a oblasti, ktoré môžu vyžadovať prácu. Tieto informácie môžu poskytnúť informácie o formulácii prípadu a pomôcť prispôsobiť terapeutický prístup potrebám klienta.

Vytvorenie personalizovanej sady kariet pre klientov

Potreby každého klienta sú jedinečné. Zvážte teda prispôsobenie existujúcej sady kariet osobností a rolí tak, aby vyhovovali jedinečným potrebám jednotlivých klientov. Klientom to výrazne uľahčuje identifikáciu s každou kartou a umožňuje z tohto procesu vyťažiť maximum.

Tipy na efektívne využitie kariet osobnosti a rolí

Tu je niekoľko osvedčených postupov, ktoré treba mať na pamäti pri začleňovaní kariet osobnosti a rolí do vašej praxe:

 

Integrácia do terapeutického prístupu

Pri používaní kariet osobnosti a rolí je dôležité, aby ste ich hladko integrovali do vášho existujúceho terapeutického prístupu. Tieto karty by mali dopĺňať vašu terapeutickú modalitu, nie ju nahrádzať. Preto je dôležité naučiť sa, ako začleniť tieto karty do svojho prístupu bez straty účinnosti terapie. Ideálne využitie ako náhrady iných zástupných symbolov pri priafektívnych metódach v supervízii, terapiách, koučingu, či poradenstve. 

Riešenie potenciálnych výziev

Ako každý nástroj v terapeutovej zbrojnici, osobné karty a karty rolí môžu občas predstavovať výzvy. Je veľmi dôležité kriticky premýšľať o tom, ako sa vysporiadať s potenciálnymi neúspechmi skôr, ako sa prejavia. To pomôže zabezpečiť, aby procesy boli efektívne a priniesli pozitívnu a trvalú zmenu u klienta.


Začlenenie kariet osobnosti a rolí do vašej praxe môže byť efektívnym spôsobom, ako uľahčiť komunikáciu, podporiť osobný rast a rozvíjať sebauvedomenie u vašich klientov. Používanie kariet spôsobom, ktorý dopĺňa vašu terapeutickú modalitu, je dôležité pre pokrok klienta. Pri pravidelnom používaní a opatrnom precvičovaní môžu byť karty osobnosti a rolí neoceniteľným nástrojom, ktorý vašim klientom pomôže dosiahnuť lepší výsledok.

Terapeuticko-koučovacie karty - Karty osobností a rolí si môžte zakúpiť TU

Nový komentár

© 2020 - 2024 L.E.A. spol s.r.o. - www.milara.sk
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency