Vitajte na našej upravenej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Cenník mediácia

CENNÍK Mediácia 

Predmediačné stretnutie

(prevzatie agendy, naštudovanie materiálu, oslovenie druhej sporovej strany, zápisnica)

60€/sedenie

 Mediačné konanie

(keď sporová strana výzvu príjme)

Mediácia v občianskych sporoch - fyzické osoby

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

nemajetkové občianske spory

40 €/hod

majetkové občianske spory:

do 1 600 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

60 €/hod

viac ako 1 601 EUR:

90 €/hod

 

Objednávky tu 


Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

fyzické osoby – podnikatelia

právnické osoby – „mikropodniky“

55 €/hod

právnické osoby – podnikatelia

130 €/hod

majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

do 1 600 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

60 €/hod

od 1 601 do 3 300 EUR

100 €/hod

od 3 301 do 6 600 EUR

10 % z hodnoty

od 6 601 do 16 600 EUR

7 % z hodnoty

od 16 601 do 33 200 EUR

5 % z hodnoty

viac ako 33 201 EUR

4 % z hodnoty

 

Objednávky tu Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

Nemajetkové a pracovnoprávne spory v štátnom sektore

35,- €/hodinu

Majetkové spory v štátnom sektore

do 3 320,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa

100,- €/hodinu

nad 3 320,- € do 6 640,- €

10 % z hodnoty

nad 6 640,- € do 16 600,- €

5 % z hodnoty

nad 16 600,- € do 33 200,- €

3 % z hodnoty


© 2020 FAUST AGENCY s.r.o.
Používam e-shop MIBRON