Vitajte na našej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

"Kouč mysle" akreditovaný kurz ORGANIZAČNÝ PORADCA

<p>Naučte sa ovládať svoj jazyk, myseľ, techniky a poďte k úspechu. Vedenie ľudí,osobný rozvoj . Kurz pre&nbsp; poradcov, koučov , terapeutov&nbsp; a&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">pomáhajúce profesie, manažerov a pracujúcich s ľuďmi, a</span><span style="font-size: 1rem;">kreditovaný MŠ SR:&nbsp; vedenie kouč. rozhovoru (GROW), RT- základná technika na reišenie traum a blokov, meditácie. Organizačný poradca= terapeut, poradca, kouč ...</span></p>

Katalógové číslo 701
Dostupnosť Skladom
Cena s DPH 240,00 €

Nakúpte ešte za 100,00 € a získajte dopravu ZADARMO.

Komplexný pohľad a spôsob ako posunúť seba a iných vpred :)

naučíte sa

vybrané poradenské, koučovacie a terapeutické metódy a techniky

 • odhaliť príčinu 
 • mágia otázok a odpovedí 
 • počuť aj čo nepočuť 
 • ako dosahovať ciele 
 • kotvenie pozitívnych emócií 
 • odstránenie blokov a traum
 • základnú techniku na riešenie problémov efektívnu aj pri krízovej intervencii 
 • pracovať so svojimi presvedčeniami 
 • motivovať 
 • automaticky nastaviť myseľ  
 • pracovať s jednotlivcom, so skupinou 
 • organizovanie a plánovanie 

 PROGRAM vzdelávacieho modulu Organizačný poradca č. 3655/2020/10/1 akreditácie,  je ZAMERANÝ v zmysle  živnostenského zákona  na  voľné činnosti, činnosti spadajúce pod podnikateľskú činnosť s  názvom  27.2 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov na činnosť organizačného poradenstva

sem patrí:

·        činnosť v oblasti rozvoja osobnosti;

·        poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu;

·        konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov /KOUČING/;

·        poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu

ale je vhodný aj pre : sociálnych pracovníkov,  psychológov, terapeutov  a iné pomáhajúce profesie

V uvedenom vzdelávacom programe si absolvent osvojuje uvedené zručnosti a kompetencie. 

KURZ Prebieha prezenčne, v čase pandémie  kombinovane ( online , prezenčne) .

Cieľové skupiny v oblasti vzdelávania

Osoby so záujmom pracovať v oblasti organizačný, podnikateľský poradca- kouč, poradcovia, terapeuti. Mimo uvedenú cieľovú skupinu potenciálnych podnikateľov, je  vzdelávanie prínosom i pre osoby, ktoré už v poradenských či personálnych službách pracujú. Ale aj pre manažérov a majiteľov firiem. Tieto si môžu formou nášho kurzu prehĺbiť alebo rozšíriť svoje vedomosti a získať nové, ktoré by obohatili ich prácu a pomohli v úspešnom vykonávaní svojho povolania. Osoby pracujúce v poradenskej praxi, sociálni pracovníci, personálni pracovníci, manažéri a majitelia menších a stredných firiem.

 • Po absolvovaní kurzu zvládnete priebeh práce od identifikácie potrieb až po realizáciu riešení
 • Osvojíte si schopnosť  orientovať v oblasti vedenia ľudí
 • Dokáže efektívne riešiť konflikty vstupujúce do poradenského procesu a predchádzať im
 • Naučíte sa ovládať techniky, metódy na zvládanie stresu a náročných  situácií 

Rozsah vzdelávacieho programu 140,00 hodín

Kurz je rozdelený na sedem stretnutí   :

 • 1 časť 16-18.5.2024 ( štvrtok od  15:00 hod.  do 20:00 hod. piatok - sobota od 9:00 do 19:00 hod. ) 
 • 2 časť 20-22.6.2024 ( štvrtok - sobota od 9:00 do 19:00 hod. ) 
 • 3 časť  26-27.7.2024 ( piatok od 15:00 hod. do 20:00 hod. - sobota od 9:00 do 19:00 hod. ) 
 • 4 časť 16.-17.8.2024 ( piatok od  15:00 hod.  do 20:00 hod. - sobota od 9:00 do 19:00 hod. ) 
 • 5 časť  4.-5.10.2024 ( piatok - sobota od 9:00 do 19:00 hod. )  
 • 6 časť 8-9.11.2024 ( piatok od 15:00 hod. do 20:00 hod. sobota od 9:00 do 19:00 hod. ) 
 • 7 časť  28.-30.11. 2024( štvrtok od  15:00 hod.  do 20:00 hod. piatok - sobota od 9:00 do 19:00 hod. )


V prípade preplatenia cez UPSVaR  KOMPAS , REPAS  nás vopred informujte 


Lektorky s praxou :

PhDr. Milada Ragasová  


Ing. Libuša Klamová 

 

Schopnosť porozumenia ako premýšľať a ako sa správne pýtať, tiež schopnosť zvládnuť aj namáhavú situáciu efektívne. Je výborným pomocníkom v osobnom raste, rozvoji svojich schopností a zlepšenia svojho výkonu. Počas kurzu prebieha aj výcvik techník, ktorými efektívne vieme riešiť problémy na rôznych úrovniach - kariéra, vedenie ľudí, stres, súkromie, vzťahy. Učíme sa základné stratégie koučingu, vedenie koučovacieho rozhovoru,  ale aj rôzne metódy na zlepšenie komunikácie a riešenie problémov. 

______________________________________________
 Po úspešnom zvládnutí vzdelávacieho programu  získa absolvent osvedčenie akreditované MŠ SR.  


 


___________________________________ 

uplatnenie v praxi :

 • osobnostný rozvoj pre vyšší a stredný manažment
 • poradcov v oblasti zdravého životného štýlu
 • terapeutov
 • trénerov
 • koučov
 • sociálnych pracovníkov
 • personálny manažment; 
 •   

 

240€ je za jednu časť / spolu 1680€ /

pri platbe všetkých časti naraz Vám odrátame 10% zľavu 

Objednajte si 7 časti naraz a pri fakturácii Vám zľavu  (168€) odrátame. 

Možnosť preplatiť kurz cez projekty : 

napr. : "Repas, kompas " , alebo 

Zručnosti pre trh práce z UPSVaR aj pre zamestnaných V prípade preplatenia cez UPSVaR(kompas, repas) - je zmena termínov a ukončenie do 3 mesiacov. 

 Viac informácii na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny vo Vašom regióne. 


Ak ste členom asociácie poradcov máte zľavu 10% na každú časť 


Výrobca MILARA
Katalógové číslo 701
EAN 3655/2020/10/1

Podobné produkty

© 2020 - 2024 L.E.A. spol s.r.o. - www.milara.sk
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency