Numerologické rozbory (náuka o číslach )

Numerológia

Numerológia je náuka zaoberajúca sa symbolickou hodnotou čísel, aj takto by sme mohli opísať numerológiu. V podstate na základe dátumu narodenia vieme zistiť povahové vlastnosti človeka, aj obdobia či cestu, ktorá ho v živote čaká. Zistíme, že život ako celok je podriadený určitým rytmom, určitému systému a vibráciám. Dátum narodenia to sú čísla, ktoré svojimi vibráciami zvýrazňujú určité vlastnosti a predpoklady našej osobnosti a nášho života. Preto vieme zistiť aké povolanie je pre daného človeka najvhodnejšie, ale aj ako s jeho dátumom vibruje meno ktoré mu rodičia dali. ...

Pri numerológii je preto dôležité aj meno a prezývka osoby, ktorej sa vypracováva osobná prognóza, lebo aj písmená sa dajú preložiť do číslic. Je teda možné zo symbolickej hodnoty čísel spoznať osobnosť človeka i jeho predpoklady a možnosti v budúcnosti.
Vypracovanie numerológie robím každému klientovi osobne bez používania neosobných programov, z dôvodu individuality každého jedinca a tiež využívania intuície.
 

Je vhodné numerológiu použiť ako pomoc pri pochopení možnosti rozvoja v danom období jedinca, resp. zistiť aké má predpoklady na špecializáciu resp. učenie Vaše dieťa.

 

Tiež vystihuje vzťah medzi osobami a ich partnerské spolužitie, ale aj to čo majú vzájomne v tomto vzťahu pochopiť... Aké sú ich podobnosti, či v čom majú byť vzájomne tolerantní alebo čo by mohlo vždy viesť k rozporom.

 

Ponúkame: 

  •  osobnostný rozbor  50€
  • rozbor vzťahu           50€
  • rozbor mena              20€

Numerológiu je možné urobiť cez internet - mailom , skype

alebo osobne ( cena 0,90€ za 1minútu)  Malacky (Bratislava)

objednávky

 

alebo telefonicky 0905520365, 0902460414

 

späť do ponuky služieb

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info