Vitajte na našej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Konštelácie v rode cez figúrky v poradni, alebo v kolektíve firmy

Zdieľať na sociálnych sieťach

Jana mladá pani, prišla do poradne riešiť vzťahový problém v manželstve. Podľa jej vyjadrenia dlhodobo nevedela pochopiť, prečo jej manžel nepomáha a je k nej citovo chladný, no na druhú stranu veľmi žiarli. Ona nikam nechodí, len do práce a venuje sa len ich dcére Majke. Rozložili sme konštelácie s figúrkami, najprv seba a potom jej terajšiu rodinu manžela, dcéru. Položila ich tak, …

... že vedľa seba postavila dcéru a manžela dala pred seba. Potom som ju poprosila, aby mi rozostavila svoju biologickú rodinu. Vybrala ďalšie figúrky, najprv seba a vedľa seba dala mamu a pred mamu dala otca. Pýtam sa jej, čo sa tam medzi nimi dialo a ona mi vysvetlila, že mama sa rozviedla s otcom. Ona ostala pri mame, ale neskôr si našla nového manžela a s ním mala ešte deti. Ona ako najstaršia dcéra musela pomáhať. Preto som ju poprosila aby postavila aj ďalších členov rodiny. K svojmu otcovi postavila druhého maminho manžela a vedľa ďalších súrodencov. Avšak najdôležitejší moment bol opakovanie pozícií. Ona podvedome, akoby vo vzťahu nerátala so svojim manželom a vypĺňala myšlienky a voľný čas starostlivosťou o ich dcéru a nie s partnerom. Správala sa rovnako ako jej mama v čase, keď sa rozviedla s jej otcom. Vtedy si svoju dcéru, moju klientku postavila matka do role partnerky. Výsledok bolo pochopenie, že nevie mať partnera, kým je partnerkou mame, alebo dcére. Preto sme začali pracovať na zmenách rolí vo vzťahoch.  Rovnako sme išli ešte hlbšie v rodovej línii k podstate takého prúdenia energie v rode. Všetko čo sa deje v systémoch, bolo kedysi veľmi dôležité na prežitie, alebo ochranu rodu. 


- Každý kolektív je súbor systémov, vzťahov, rolí, cez ktoré prúdia energie. Ľudia vchádzajú do rôznych rolí, ktoré prinášajú úlohy,  očakávania, ale aj  potrebu konať a nejakým spôsobom sa správať. Role a vzťahy nám dávajú určité statusy, postavenie v spoločenskom systéme. Každý človek však tieto role, aj keď všeobecne sa zdajú jasne definované napĺňa po svojom. Dalo by sa povedať, že záleží od charakteru, návykov, výchovy. Tieto vznikajú v rodine, v prvej skupine, do ktorej je človek počatý a následne sa narodí. Niektoré programy návykov, postojov sa prenášajú z generácie na generáciu a ovplyvňujú akékoľvek naše ďalšie vstupovanie do kolektívov. Prejavujú sa v škole, v práci, na dovolenke ...  

Systémové, rodinné konštelácie

- Alebo vzťahové konštelácie je  terapia, ktorá nám pomáha riešiť postavenie v určitých situáciách. 

- Pomocou figúrok si klient rozostaví celú rodovú, či firemnú, alebo inú pozíciu a postupne odhaľuje príčinu vzniku jeho problému. Takýmto spôsobom sa môžeme zbaviť nesprávnych pohľadov, návykov, modelov správania, alebo pochopiť konanie našich blízkych. 

- Tiež zmeniť svoj postoj vo výchove vlastných detí, alebo zbaviť sa rodinnej záťaže a chorôb prenášaných v rode. 

- Počas terapie si klient uvedomuje postoje ktoré v podstate len prebral od svojich predkov a má možnosť uvedomiť a prijať sám seba. Táto  metóda rodinné systémové konštelácie v podstate usporiada systémy vo vzťahoch a pomáha nám zmeniť kvalitu k lepším a vyváženejším systémom. 

- Pomocou nej objavíme, ale aj uvoľníme skryté väzby, ktoré nás zväzovali a uvoľníme novú energiu do budúcnosti.  Je možné ju efektívne využívať v kolektíve pri plnení pracovných úloh, pri firemnom koučingu.

- Konštelácie pomocou figúrok je možné robiť aj individuálne, pri  terapii, koučingu, alebo poradenstve a nepotrebuje k tomu ďalšie osoby.

 

Rodinnými konšteláciami  môžeme riešiť aj tieto okruhy:

- vzťahy v rodine
- postavenie a prijatie v rodinnom systéme
- osobnostné problémy a modely správania
- kariéra, financie
- pracovné a firemné vzťahy
- životné a osobné ciele

Partnerské terapie (vzťahové poradenstvo)

- je rozobratie vzťahu kompletne  - možnosť sa objednať individuálne - jeden z partnerov alebo aj spoločne 

Objednávky na rodinné figúrkové konštelácie 

 +421905520365, 0902460414

 

Zaujímajú vás konštelácie aj inak , je tu možnosť absolvovať kurz rodinných konštelácií , viac info tu 


 

 


Nový komentár

© 2020 - 2024 L.E.A. spol s.r.o. - www.milara.sk
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency