KURZ Poradenstvo v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti

KURZ Poradenstvo v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti

Kurz ponúka možnosť osvojiť si zručnosti a techniky vhodné pre poradenskú, konzultačnú, či terapeutickú prax. Zameraný je na oblasť vzťahov a osobný rast (rozvoj osobnosti).

125,60 € s DPH

Výrobca: Bc.Milada Ragasová - poradenstvo Milara

 Kurz - Poradenstvo v oblasti soc. vzťahov a rozvoja osobnosti.

Vzťahy sú jednou z najdôležitejších tém, ktoré ľudia vo svojom živote riešia.
Sú reakciou na to, čo zo seba vysielate. Len čo meníte seba, menia sa Vám aj Vaše vzťahy.
Ak sa potrebujete a chcete zlepšiť vo vzťahovom pochopení a tiež sa naučiť techniky, ktorými sa vzťahy vo Vašom živote skvalitnia, je tu pre Vás príležitosť.

Kedy?
Prvé stretnutie sa uskutoční v dňoch 31. mája 2018 a 1. júna 2018 v čase od 9.00 - 20.00 h.
Spolu to bude 10 dní v období 5 mesiacov, rozdelených na 5 častí. Prvá časť bude trvať 2  za sebou idúce dni.

Kde?
V poradenstve Milara v Malackách 

V rámci kurzu si odpovieme na otázky :

 • čo sa deje vo vzťahoch;

 • prečo sa ku mne kolega/partner správa istým spôsobom;

 • ako sa s ním/ňou rozprávať;

 • ako na finančnú hojnosť;

 • ako zmeniť programy mysle;

 • naučíte sa techniky ako zmeniť vlastne postoje a tým zlepšiť vzťahy;

Kurz je vhodný pre osobný rozvoj, ale aj pre terapeutov, koučov či poradcov a je akreditovaný MŠ SR Poradca v oblasti sociálnych vzťahov a rozvoja osobnosti.
Po úspešnom absolvovaní kurzu si prevezmete osvedčenie a môžete vykonávať prax poradcu v oblasti sociálnych vzťahov a osobného rozvoja.

Ak sa kurzu chcete zúčastniť, rezervujte si už dnes svoje miesto

Kurz sa bude konať vždy 2 dni v mesiaci v priebehu 5 mesiacov.

Každý mesiac jedno stretnutie. Platba sa dá uhradiť jednorazovo so zľavou 10%, alebo pred začatím každej časti, mesačne po 125,60€.
Cena za jednu časť je 125,60€, za všetkých 5 sedení zaplatíte 628€.

Termíny:

 • 31.5.2018- 1.6.2018 (od 9hod do 20 hod )
 • 28.6.2018- 29.6.2018 
 • 2.8.2018- 3.8.2018
 • 23.8.2018- 24.8.2018 
 • 27.9.2018-28.9.2018

 

Platbu za jedno stretnutie 125,6€ je nutné uhradiť vopred, číslo účtu je: SK57 1100 0029 4502 1037, VS 22072017, do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko.

Upozornenie:


Registráciu, prosím, vopred nahláste na e-mail: kontakt@milara.sk alebo na M: 0905/ 520 365, faktúru Vám zašleme mailom. V prípade, že záujemca kurz zruší 4 dní vopred, peniaze sa mu vrátia v plnej výške.

Na každom stretnutí sa naučíte niečo o sebe, ale aj rôzne techniky ako sú neurolingvistické programovanie, rodinné figurové konštelácie, regresné techniky, ale aj transakčnú analýzu.
Ucelene sa pozrieme rôznymi prístupmi na vzťahy s druhými, ale aj svoju osobnosť. Naučíme sa chápať čo sa deje vo vzťahoch a ako so sebou pracovať.

Uvedomíme si jednotlivé štádia vývinu už počas prenatálneho vývoja - ako každý jeden mesiac ovplyvňuje vzťahy po celý život a spojíme to s Eriksonovou vývinovou téoriou.

Po absolvovaní kurzu má absolvent poznatky z oblasti osobnosti človeka a má základné informácie o Eriksonovom vývine, potenciálny vplyv jednotlivých štádií na vzťahy dospelého jedinca a potreby človeka. Má poznatky o sociálnej percepcii, metaprogramoch mysle z Neurolingvistického programovania a ich vplyve na vzťahy človeka. Pozná metódy riešenia problémov vo vzťahoch. Vie efektívne viesť rozhovor, jeho priebeh od identifikácie až po realizáciu riešení. Pozná etiku poradcu - konzultanta pri práci s klientom.

 

Počas kurzu a praktickej časti je nácvik jednotlivých techník a zážitkové aktivity. Osvojíte si techniky a metódy pre prácu s klientom a riešenie problémov.

Sú to napr. prístupy dynamické, ktoré odkrývajú podvedomé súvislosti problému a aj skryté príčiny:  regresné techniky „detstvo", „prenatál" , „vzťahy". 

Metódy modelovania a hrania rolí : „figúrkové rozostavania rodinných konštelácií".Uvoľňovacie a relaxačné techniky. 

Obsahom kurzu sú aj základy z Neurolingvistického programovania (NLP), transakčná analýza a iné.


Kurz je akreditovaný MŠ SR, po úspešnom absolvovaní kurzu si prevezmete osvedčenie a môžete vykonávať prax poradcu v oblasti sociálnych vzťahov a osobného rozvoja.

 


Po absolvovaní kurzu má absolvent poznatky z oblasti osobnosti človeka a má základné informácie o Eriksonovom vývine, potenciálny vplyv jednotlivých štádií na vzťahy dospelého jedinca a potrebách človeka. Má poznatky o sociálnej percepcii, metaprogramoch mysle z Neurolingvistického programovania a ich vplyve na vzťahy človeka. Pozná metódy riešenia problémov vo vzťahoch. Vie efektívne viesť rozhovor, jeho priebeh od identifikácie až po realizáciu riešení. Pozná etiku poradcu-konzultanta pri práci s klientom.


120 hodín

Kurz prebieha počas 5 stretnutí - 2 dni v mesiaci:

 

Cena za kurz je 628 € / 125,6 € jedna časť 

 

 

Kurz prebieha v Malackách , Poradenstvo Milara
______________
Ubytovanie a strava individuálne
/ v prípade potreby poradím) 

 

Pri väčšej skupine môžeme dohodnuť íné podmienky ceny a miesta - info: kontakt@milara.sk alebo 0905520365

 

Organizátor : Bc. Milada Ragasová - poradenstvo Milara; Číslo POA: 3400/2016/49/1

 

Nový komentár

* (Povinné)

Alternatívne produkty

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info