Vitajte na našej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Supervízia v pomáhajúcich profesiách - akreditovaný kurz

Supervízia v pomáhajúcich profesiách - akreditované vzdelávanie - 240 hodín

Katalógové číslo
Dostupnosť Skladom
Cena s DPH 115,00 €

Nakúpte ešte za 100,00 € a získajte dopravu ZADARMO.

Akreditovaný kurz supervízia v pomáhajúcich profesiách-  240 hodín -  3655/2022/70/1 aj so psychosociálnym výcvikom 

KURZ SUPERVÍZIE  MUSÍ BYŤ LEN PREZENČNE podľa usmernenia MŠ SR od 24.1.2024. 

Počas kurzu rozdeleného do 9 mesiacov  absolvent  získa poznatky zo supervízie v poradenských a pomáhajúcich  profesiách. 

Kurz vedú skúsení supervízori s praxou. 

Celý kurz je zameraný hlavne na praktický nácvik s prepojením  a pochopením teórie.  

Pre koho je supervízia nevyhnutná : 

 • v poradenstve
 • v zdravotnom rezorte
 • v sociálnej oblasti 
 • v pedagogických profesiách
 • v mediácií 
 • psychológovia 
 • terapeuti 
 • v policajnom zbore 
 • pri pastorálnej činnosti 
 • všade kde profesional rieši, eliminuje  problémy klienta, alebo pomáha k jeho rastu 


Absolvent si osvojí  etiku, zručnosti, metódy pre prácu v supervízii s jednotlivcom a so skupinou v rôznych typoch a formách problému a riešenia.Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného pri práci s klientom v  praxi. Je schopný viesť supervíziu a supervidovaných k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v svojej práci s  klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi supervidovaným a klientom s využitím sebareflexívnych schopností.  Získa profesijné nástroje na skvalitňovanie práce, ako riešiť a eliminovať demotivačné faktory v interakcii s klientmi, ako efektívnejšie viesť klienta k vlastnej zodpovednosti, pomáhať mu k svojpomoci, na uvedomenie a posilnenie účinných a osobne preferovaných postupov (stratégie, intervencie) v procese práce supervízora. Získa nástroje na rozvoj kritického myslenia z hľadiska budúcich potrieb a k účelnému využitiu vlastných zdrojov, na kongruenciu. Osvojí si zručnosti supervízie smerujúce k zlepšeniu kvality procesu práce, rozšíreniu možnosti hľadania alternatív, podpory, reflexii, získaní pracovnej istoty, ale aj prevencii pred vyhorením.

Viac o supervízii tu 

Prvé stretnutie :  23.2.2024  Malacky  

Začíname  od 8:15 hod. do 18:30 hod. prezenčne . Prezenčne sa kurz koná v Košiciach, alebo v Malackách a jedno stretnutie v Gaderskej doline (okr. Martin). 

Predpokladané ukončenie supervízie  v septembri 2024 Skupina v Malackách ( Poradenstvo Milara) začína :   od 23.2.2023Lektori s praxou :      


Mgr. Zlatica Mokráňová, PhDr. Miroslav Nosál, PhDr. Milada Ragasová, Mgr. Marek Jargus 


Cena za celý kurz pri celej platbe vopred naraz je 931,5€  (10% zľava)   objednajte 9x,  pri vystavení faktúry Vám zľavu odrátame

V cene  kurzu sú skripta, priestory, občerstvenie, lektorská činnosť. (Náklady na ubytovanie, cestovné, stravu si hradí každý samostatne.)


Cena pri platbách mesačne :  115€ * 9 =1035€

 • Požadované vstupné vzdelanie
  VŠ II stupňa v humánne orientovanej profesii( sociálna, psychologická, zdravotnícka, pedagogická);
  alebo
  VŠ II stupňa a Prax v oblasti poradenskej, vzdelávacej, alebo pomáhajúcej profesii min. 5 rokov;
  alebo
  VŠ II stupňa a Prax 3 roky v oblasti poradenskej, vzdelávacej, alebo pomáhajúcej profesii a absolvovaný
  akreditovaný kurz v oblasti poradenského procesu, mediácie, koučovania min. 120 hodín.


Termíny : 


Košice 2-4.2.2024

Malacky 23-25.2.2024

Košice    13-16.3.2024

Malacky 24-27.3.2024

spolu v Gaderskej doline : 9-13.4.2024

Košice 9-11.5.2024 

Malacky 23-25.5.2024 

Košice aj Malacky 13-15.6.2024  + Malacky 16.6. 2024

júl- august - individuálne konzultácie a supervízie (hradia sa samostatne) 

Malacky 17-21.9.2024  (skúška)

Košice 24-28.9.2024 (skúška) 
*zmena termínov a miesta vyhradená

*v cene sú skriptá, lektor, priestory

*ubytovanie a stravu si rieši každý samostatne

V rámci projektov Vám cenu za kurz preplatia  :  

"Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie" a "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva" je možné si dať náklady na vzdelávanie preplatiť 

 všetky informácie nájdete tu: 

 • pre pracovníkov v sociálnych službách 

https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva

 • pre zdravotníckych pracovníkov

https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte


Informujte sa aj na UPSVaR ako zamestnanec, alebo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie


Výrobca Poradenstvo Milara, s.r.o.
Katalógové číslo
EAN 978-80-974569-1
© 2020 - 2024 L.E.A. spol s.r.o. - www.milara.sk
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency