Vitajte na našej stránke. Zaregistrujte sa a zbierajte body za nákup.

Supervízia v pomáhajúcich profesiách - akreditovaný kurz

Supervízia v pomáhajúcich profesiách - akreditované vzdelávanie - 240 hodín

Katalógové číslo
Dostupnosť Skladom
Cena s DPH 166,00 €

Nakúpte ešte za 100,00 € a získajte dopravu ZADARMO.

Akreditovaný kurz supervízia v pomáhajúcich profesiách-  240 hodín -  3655/2022/70/1 aj so psychosociálnym výcvikom   Košice a Malacky 


Počas intenzívneho kurzu  rozdeleného na sedem stretnutí v období deviatich  mesiacov  absolvent  získa poznatky zo supervízie v poradenských a pomáhajúcich  profesiách. 

Kurz vedú skúsení supervízori s praxou. 

Celý kurz je zameraný hlavne na praktický nácvik s prepojením  a pochopením teórie.  

Pre koho je supervízia nevyhnutná : 

 • v poradenstve
 • v zdravotnom rezorte
 • v sociálnej oblasti 
 • v pedagogických profesiách
 • v mediácií 
 • psychológovia 
 • terapeuti 
 • v policajnom zbore 
 • pri pastorálnej činnosti 
 • všade kde profesionál rieši, eliminuje  problémy klienta, alebo pomáha k jeho rastu 


Absolvent si osvojí  etiku, zručnosti, metódy pre prácu v supervízii s jednotlivcom a so skupinou v rôznych typoch a formách problému a riešenia. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného pri práci s klientom v  praxi. Je schopný viesť supervíziu a supervidovaných k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v svojej práci s  klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi supervidovaným a klientom s využitím sebareflexívnych schopností.  Získa profesijné nástroje na skvalitňovanie práce, ako riešiť a eliminovať demotivačné faktory v interakcii s klientmi, ako efektívnejšie viesť klienta k vlastnej zodpovednosti, pomáhať mu k svojpomoci, na uvedomenie a posilnenie účinných a osobne preferovaných postupov (stratégie, intervencie) v procese práce supervízora. Získa nástroje na rozvoj kritického myslenia z hľadiska budúcich potrieb a k účelnému využitiu vlastných zdrojov, na kongruenciu. Osvojí si zručnosti supervízie smerujúce k zlepšeniu kvality procesu práce, rozšíreniu možnosti hľadania alternatív, podpory, reflexii, získaní pracovnej istoty, ale aj prevencii pred vyhorením.

Viac o supervízii tu 

Prvé stretnutie :  13.3.2025  v Malackách a 20.3.2025 v  Košiciach   

Začíname  od 8:30 hod. do 18:30 hod. prezenčne . 

Predpokladané ukončenie supervízie  v novembri 2025
Lektori s praxou :      Mgr. Zlatica Mokráňová, PhDr. Miroslav Nosál, PhDr. Milada Ragasová, Mgr. Marek Jargus , Mgr. Adela Ondrisková, Mgr. Marián Fečo 


Cena za celý kurz pri celej platbe vopred naraz je 1350€ s DPH (10% zľava)   objednajte 9x,  pri vystavení faktúry Vám zľavu odrátame. Pri objednávke zadajte miesto kurzu (Košice, alebo Malacky) 

V cene  kurzu sú skripta, priestory, občerstvenie, lektorská činnosť. (Náklady na ubytovanie, cestovné, stravu si hradí každý samostatne.)


Cena pri platbách mesačne :  166€ * 9 =1494€  s DPH , možnosť cez UPSVaR ZDARMA alebo  plán obnovy - viď. dole 

 • Požadované vstupné vzdelanie
  VŠ II stupňa v humánne orientovanej profesii( sociálna, psychologická, zdravotnícka, pedagogická);
  alebo
  VŠ II stupňa a Prax v oblasti poradenskej, vzdelávacej, alebo pomáhajúcej profesii min. 5 rokov;
  alebo
  VŠ II stupňa a Prax 3 roky v oblasti poradenskej, vzdelávacej, alebo pomáhajúcej profesii a absolvovaný
  akreditovaný kurz v oblasti poradenského procesu, mediácie, koučovania min. 120 hodín.


Termíny : 


Malacky                  13-15.3.2025

Košice                      20-22.3.2025

Malacky                 10-12.4.2025

Košice                    17-19.4.2024

Gaderská Dolina 12-17.5.2025 

Malacky               12-14.6.2025

Košice                    19-21.6.2025

Malacky                11-13.9.2025 

Košice                    18-20.9.2025 

Malacky                10-11.10.2025

Košice                    17-18.10.2025

Malacky                11-15.11.2025 (skúška)

Košice                    18-22.11.2025 (skúška)

*zmena termínov a miesta vyhradená

*v cene sú skriptá, lektor, priestory, pomôcky 

*ubytovanie a stravu si rieši každý samostatne

V rámci projektov Vám cenu za kurz preplatia  :  

"Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie" a "Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva" je možné si dať náklady na vzdelávanie preplatiť 

 všetky informácie nájdete tu: 

 • pre pracovníkov v sociálnych službách 

https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva

 • pre zdravotníckych pracovníkov

https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte


Informujte sa aj na UPSVaR ako zamestnanec, alebo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie

napr. : "Repaskompas " , alebo 

Zručnosti pre trh práce z UPSVaR aj pre zamestnaných V prípade preplatenia cez UPSVaR(kompas, repas) - je zmena termínov a ukončenie do 3 mesiacov. 

 Viac informácii na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny vo Vašom regióne. 

Výrobca Poradenstvo Milara, s.r.o.
Katalógové číslo
EAN 978-80-974569-1
© 2020 - 2024 L.E.A. spol s.r.o. - www.milara.sk
Powered by MIBRON  |  Created by Faustagency